Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Suomessa euromääräisten asuntolainojen kanta pieneni tammikuun 2014 aikana vajaat 30 milj. euroa, mikä on jatkoa joulukuun negatiivisella kehitykselle. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli tammikuussa 2 prosentin tuntumassa, kuten koko viime vuoden ajan. Laskennallinen korkomarginaali oli tammikuussa 1,54 %, kun se vuoden 2013 alussa oli 1,44 %. Laskennallinen korkomarginaali on sovitun vuosikoron ja viitekoron erotus. Suomessa uusista nostetuista asuntolainoista 95 % on sidottu euriboreihin. Kiinteäkorkoiset uudet asuntolainat ovat menettäneet osuuttaan viimeisen kahden vuoden aikana selvästi: vuoden 2012 alussa osuus oli lähes 10 % ja tämän vuoden tammikuussa 3 %. 

Lainat

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2014 uusia asuntolainoja 1 mrd. euron edestä, mikä oli 0,1 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin tammikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli tammikuussa 2,03 % eli sama kuin joulukuussa 2013. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli tammikuun lopussa 88,3 mrd. euroa ja keskikorko 1,49 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 2,2 %. Kotitalouslainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin tammikuussa 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 0,5 mrd. euroa vähemmän kuin tammikuussa 2013. Uusien yrityslainojen keskikorko laski joulukuusta ja oli 2,23 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli tammikuun lopussa 64,6 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 18,9 mrd. euroa. 

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun lopussa 81 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,45 %. Talletuskannasta oli yön yli  talletuksia 52,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 15,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat tammikuussa 1,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 1,15 %.  

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Marraskuu, milj. euroa

 

Joulukuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Tammikuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 116 625 116 622 116 736 2,4 1,92
    - niistä asuntolainat 88 367 88 313 88 286 2,2 1,49
Lainat yrityksille2, kanta 66 365 66 724 64 596 3,6 1,99
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 243 81 780 81 242 -0,8 0,45
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 221 1 057 1 017 2,03

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:

Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.3.2014 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta