Luottolaitokset ovat markkinoineet helmikuusta 2015 lähtien ilmaista asuntolainojen lyhennysvapaata, jolla ne ovat halunneet tarjota asiakkailleen joustoa talouden hallintaan ja lisätä kotitalouksien kulutus- ja säästömahdollisuuksia. Kotitalouksien kiinnostus lyhennysvapaiden käyttöön on ollut suurta. Helmikuussa 2015 kotitaloudet neuvottelivat asuntolainasopimuksiaan uudelleen 3,2 mrd. euron edestä, kun ne normaalisti neuvottelevat asuntolainojaan uusiksi keskimäärin 0,2 mrd. euron edestä kuussa. Uudelleen neuvoteltuihin sopimuksiin luetaan sopimusten lyhennysvapaiden lisäksi myös lainat, joiden vanhoja rahoitusehtoja, kuten asuntolainan marginaalia, neuvotellaan uudelleen.

Kotitalouksille lyhennysvapaiden käyttö tarkoittaa lainanmaksun lykkäämistä eteenpäin. Pienet korkokulut houkuttelevat asuntolainojen takaisinmaksun pidentämiseen. Uusien asuntolainasopimusten kokonaiskorko on laskenut vuodentakaisesta 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 1,4 % helmikuun lopussa. Asuntolainan kokonaiskorko muodostuu viitekorosta ja siihen lisättävästä marginaalista. Suomen Pankin laskema keskimääräinen asuntolainamarginaali on myös kaventunut vuodentakaisesta ja oli helmikuussa 1,37 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat helmikuussa 2015 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,60 % eli hieman alhaisempi kuin tammikuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli helmikuun lopussa 89,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,9 %. Kotitalouslainoista oli helmikuun lopussa kulutusluottoja 13,5 mrd. euroa ja muita lainoja 15,6 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin helmikuussa 1,6 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin helmikuussa 2014. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko kohosi edelleen ja oli helmikuussa 2,57 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli helmikuun lopussa 69,5 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 21,5 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli helmikuun lopussa 80,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,36 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 55,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 12,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat helmikuussa 0,7 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli helmikuussa 1,07 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Helmikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 118 807 118 859 118 933 1,9 1,87
    - niistä asuntolainat 89 762 89 772 89 845 1,9 1,41
Lainat yrityksille2, kanta  68 373 68 842 69 489 6,9 1,82
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 80 812 81 249 80 901 -0,4 0,36
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 199 981 1 197 1,60

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
3 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.4.2015 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta