Kotitalouksien kulutusluottokanta on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Elokuussa 2015 kulutusluottokannan kasvuvauhti oli 4 % ja kanta suureni 14 mrd. euroon. Kulutusluotoiksi katsotaan kotitalouksille kulutustavaroiden ja palveluiden hankkimiseksi myönnetyt lainat sekä luottokortin käyttö maksuihin. Tili- ja korttiluottojen osuus kaikista kulutusluotoista on noin kolmannes eli 4,6 mrd. euroa. Näille luotoille ei yleensä vaadita vakuutta. Suurin osa kulutusluotoista (7,9 mrd. euroa) on vakuudettomia kulutusluottoja, joiden vuosikorko oli elokuun lopussa 6,35 %. Vakuudellisten kulutusluottojen (6,1 mrd. euroa) korko oli puolestaan 2,90 %. 

Pankkien myöntämät kulutusluotot kattavat kotitalouksien kaikista kulutusluotoista noin 90 %. Myös muut, ilman luottolaitoslupaa toimivat rahoituslaitokset myöntävät kotitalouksille kulutusluottoja. Tilastokeskuksen mukaan muiden rahoituslaitosten (pl. vakuutuslaitokset) kotitalouksille myöntämien luottojen kanta oli 2 mrd. euroa kesäkuun 2015 lopussa. Kulutusluottojen osuus tästä oli 95 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat elokuussa 2015 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on lähes saman verran kuin vuotta aiemmin elokuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,47 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli elokuun lopussa 91,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 14,0 mrd. euroa ja muita lainoja 15,9 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin elokuussa 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko kohosi heinäkuusta ja oli 2,13 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli elokuun lopussa 71,5 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 22,6 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun lopussa 81,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,32 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 56,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 11,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat elokuussa 0,7 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi hieman heinäkuusta ja oli elokuussa 0,96 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Elokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 120 349 120 684 120 968 2,3 1,78
    - niistä asuntolainat 90 717 90 934 91 123 2,1 1,29
Lainat yrityksille2, kanta  71 020 71 116 71 487 7,4 1,68
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 911 81 771 81 206 -0,6 0,32
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 597 1 333 1 272 1,47

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antaa
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.10.2015 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta