Talouden epävarmuudesta huolimatta yritysten lainakannan vuosikasvu on ollut Suomessa nopeaa verrattuna  euroalueeseen. Kun euroalueella yrityslainakannan vuosikasvu on ollut negatiivinen koko vuoden 2014, on se Suomessa ollut koko vuoden positiivinen ja joulukuussa kasvuvauhti oli 6,4 %.

Euroalueella tuotetuissa tilastoissa asuntoyhteisöt luetaan mukaan yrityssektoriin. Suomessa asuntoyhteisöjen osuus koko yrityslainakannasta on merkittävä, noin kolmannes. Jos tarkastellaan yritysten lainakannan vuosikasvua ilman asuntoyhteisöjä, oli se joulukuussa 3,7 %. Asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvu oli 13,1 %.

Suomessa yritysten maksama lainarahan hinta on lähellä euroalueen keskitasoa. Joulukuussa uusien yrityslainasopimusten keskikorko oli 2,0 %, kun marraskuun luku euroalueella oli 2,2 %. Maittaisia eroja euromaiden välillä kuitenkin on: Espanjassa yritykset maksoivat lainasta keskimäärin 3,1 % marraskuussa 2014, kun taas Saksassa lainarahan hinta oli keskimäärin 1,9 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2014 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,69 % eli hieman alhaisempi kuin marraskuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli joulukuun lopussa 89,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,7 %. Kotitalouslainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 13,5 mrd. euroa ja muita lainoja 15,5 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin joulukuussa 3,2 mrd. euron edestä, mikä on 0,8 mrd. euroa vähemmän kuin joulukuussa 2013. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski marraskuusta ja oli joulukuussa 2,13 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun lopussa 68,3 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 21,2 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun lopussa 80,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,37 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 54,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 13,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat joulukuussa 1,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 0,96 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Joulukuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 118 783 118 989 118 807 1,9 1,89
    - niistä asuntolainat 89 588 89 781 89 762 1,7 1,44
Lainat yrityksille2, kanta  67 601 67 934 68 336 6,4 1,84
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 80 396 80 435 80 812 -1,1 0,37
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 435 1 217 1 199 1,69

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
3 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 27.2.2015 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta