Vapaa-ajanasuntolainojen kysyntä on yleensä vilkkaimmillaan touko-syyskuussa. Toukokuussa 2017 vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 82 miljoonan euron edestä, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 1,31 %, kun se vuosi sitten oli 1,41 %. Vapaa-ajanasuntolainojen koroissa on suuria eroja luottolaitosten1 välillä. Korkoero uusissa vapaa-ajanasuntolainoissa oli 1,8 prosenttiyksikköä toukokuussa 2017. Alhaisimmilla koroilla vapaa-ajanasuntolainaa myöntäneistä luottolaitoksista sai lainaa keskimäärin alle 1 % korolla ja korkeimmilla koroilla myöntäneistä keskimäärin yli 2,5 % korolla. Suurin osa vapaa-ajanasuntolainoista on kiinteistövakuudellisia.

Vapaa-ajanasuntolainat ovat yleensä takaisinmaksuajaltaan lyhyempiä kuin asuntolainat. Toukokuussa nostettujen vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 16 v 5 kk, asuntolainoissa puolestaan tasan kolme vuotta pidempi. Vapaa-ajanasuntolainojen sekä asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet viime vuosina. Toukokuussa 2017 uusista vapaa-ajanasuntolainoista 12 kuukauden euriboriin sidottiin peräti 92 %. Yhteensä euriboreihin sidottiin 98 % uusista vapaa-ajanasuntolainoista.

Vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 3,5 mrd. euroa toukokuun 2017 lopussa ja niiden osuus kaikista kotitalouslainoista oli 3 %. Vapaa-ajanasuntolainojen kanta kasvoi toukokuussa asuntolainakannan kanssa samaa vauhtia. Vuosikasvuvauhti oli 2,1 % toukokuussa 2017.

Lainat

Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,08 % ja laskennallinen marginaali 1,05 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli toukokuun 2017 lopussa 94,7 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli toukokuun lopussa kulutusluottoja 14,8 mrd. euroa ja muita lainoja 16,4 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin toukokuussa 1,9 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski huhtikuusta ja oli 1,79 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli toukokuun lopussa 78,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 26,9 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun lopussa 86,3 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,16 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 63,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 7,8 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat toukokuussa 0,8 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 0,36 %.

1 Kattaa 90 % luottolaitoksista, jotka sijoittuvat 5:nnen ja 95:nnen prosenttipisteen väliin.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Toukokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 125 383 125 677 125 900 2,5 1,55
    - niistä asuntolainat 94 279 94 484 94 651 2,1 1,05
Lainat yrityksille2, kanta  77 548 78 039 78 252 7,0 1,42
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 85 317 86 823 86 302 3,6 0,16
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 599 1 387 1 689   1,08

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksiapalvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Jenni Keskinen, puh. 09 183 2480, sähköposti: jenni.keskinen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.7.2017 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta