Kotitalouksien1 talletusten vuosikasvu oli 3,1 % lokakuussa 2017, vaikka kanta pienenikin edelliskuisesta 1 mrd. euroa 86,4 mrd. euroon. Talletuksista nopeimmin kasvavat käyttelytilit2. Niiden osuus talletuskannasta oli 75 % lokakuun lopussa. Määräaikaistalletusten määrä on yhä jatkanut supistumistaan, ja lokakuussa näiden talletusten kanta pieneni alle 7 mrd. euron (8 % kotitalouksien talletuksista).

Muutos kotitalouksien talletuskannan rakenteessa on ollut merkittävä. Määräaikaistalletusten osuus kotitalouksien talletuskannasta on ollut 2000-luvun aikana suurimmillaan 38 % lokakuussa 2008, eikä määrä ole kuluvan vuosituhannen aikana ollut kertaakaan yhtä pieni kuin lokakuussa 2017. Samalla kotitalouksien yhteenlasketun talletuskannan koko on kaksinkertaistunut.

Kun määräaikaistalletukset olivat suosionsa huipulla, oli niiden kannan keskikorkokin korkeimmillaan 4,80 %, kun se lokakuussa 2017 oli enää 0,59 %. Käyttelytilien korko oli lokakuussa 0,11 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,00 % ja laskennallinen marginaali 0,97 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli lokakuun 2017 lopussa 95,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 15,2 mrd. euroa ja muita lainoja 16,8 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin lokakuussa 2,0 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski syyskuusta ja oli 1,87 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli lokakuun lopussa 79,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 28,2 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlasketun talletuskannan keskikorko oli 0,15 % lokakuun lopussa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat lokakuussa 0,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 0,37 %.

1Kotitalouksiin sisältyvät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joiden osuus kotitalouksien talletuskannasta on vuodesta 2003 alkaen ollut noin 4–5 % (4,2 % lokakuussa 2017).
2Käyttelytileillä tarkoitetaan vaadittaessa maksettavia yön yli -talletuksia, joihin sisältyvät päivittäisasioinnin tilien lisäksi myös muut kotitalouksien tilit, joilla ei ole nostorajoituksia, mutta joilta voidaan nostaa vain käteistä tai joita voidaan käyttää vain toisen tilin kautta.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Lokakuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 127 129 127 636 127 850 2,8 1,53
    - niistä asuntolainat 95 370 95 672 95 819 2,1 1,03
Lainat yrityksille2, kanta  78 287 78 974 79 261 6,0 1,40
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 86 721 87 455 86 437 3,1 0,15
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 610 1 590 1 638   1,00

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, puh. puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.1.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta