Opintotukiuudistus tuli voimaan 1.8.2017, ja sen myötä valtion takaamaa opintolainaa voi nostaa kuukaudessa jopa yli 60 % aiempaa enemmän. Samalla tukeen tehtiin myös muita muutoksia, kuten korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrän pienentäminen sekä opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin.

Opintolainan syyslukukauden lainaerän voi nostaa aikaisintaan 1.8. ja kevätlukukauden 1.1. Opintolainoja nostetaankin eniten juuri elo- ja tammikuussa. Elokuussa 2017 opintolainoja nostettiin 143 milj. euron edestä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kuluvan vuoden aikana opintolainoja on jo nostettu enemmän kuin vuonna 2016 yhteensä.

Opintolainanostojen vilkastumisen myötä myös opintolainakanta kasvaa ennätysvauhtia. Elokuussa 2017 opintolainakanta oli 2,7 mrd. euroa ja vuosikasvu 17,2 %. Opintolainakanta kasvaa tällä hetkellä nopeinta vauhtia kotitalouslainoista. Opintolainojen osuus kaikista kotitalouslainoista oli 2 % elokuussa 2017.

Aiheesta kerrotaan tarkemmin Euro ja talous-sivuston blogissa.

Lainat

Kotitaloudet nostivat elokuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,05 % ja laskennallinen marginaali 1,03 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli elokuun 2017 lopussa 95,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 15,1 mrd. euroa ja muita lainoja 16,7 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin elokuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski heinäkuusta ja oli 1,96 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli elokuun lopussa 78,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 27,5 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun lopussa 86,7 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,15 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 64,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 7,3 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat elokuussa 0,6 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 0,35 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Elokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 126 318 126 622 127 129 2,6 1,54
    - niistä asuntolainat 94 985 95 103 95 370 2,1 1,04
Lainat yrityksille2, kanta  78 291 78 079 78 287 5,8 1,41
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 87 080 86 821 86 721 2,8 0,15
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 774 1 379 1 610   1,05

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.10.2017 klo 13

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta