Heinäkuussa 2018 uusia asuntolainoja nostettiin 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 100 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Edellisen kerran asuntolainoja nostettiin heinäkuussa enemmän vuonna 2012. Tammi-heinäkuussa 2018 asuntolainoja on nostettu 4 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2017.

Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko nousi hieman kesäkuusta ja oli heinäkuussa 0,88 % . Laskennallinen korkomarginaali1 ei muuttunut edelliseen kuukauteen verrattuna ja oli heinäkuussa 0,85 %. Laskennallinen korkomarginaali on pienentynyt vuodesta 2013 lähtien. Viimeksi korkomarginaali oli pienempi vuonna 2011.

Heinäkuussa 2018 nostettujen asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 20 vuotta, oli puoli vuotta pidempi kuin vuosi sitten heinäkuussa. Heinäkuussa nostetuista uusista asuntolainoista yli 60 % oli takaisinmaksuajaltaan 20–26 vuotta. Sitä pidemmät asuntolainat ovat hieman yleistyneet vuoden 2018 aikana, vaikka osuus onkin vielä pieni. Heinäkuussa takaisinmaksuajaltaan yli 26 vuoden asuntolainoja oli 3 % uusista asuntolainoista.

Lainat

Euromääräisten asuntolainojen kanta oli heinäkuun 2018 lopussa 97,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 15,7 mrd. euroa ja muita lainoja 16,8 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin heinäkuussa 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi kesäkuusta ja oli heinäkuussa 2,18 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 83,0 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 30,2 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun lopussa 86,6 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,12 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 73,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 5,9 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat heinäkuussa 0,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli heinäkuussa 0,30 %.

1 Marginaalin laskennassa ei ole vähennetty sovittuun vuosikorkoon vaikuttavien korkosuojausten kustannuksia. Suomen Pankin arvion mukaan asuntolainojen korkosuojauskustannukset kasvattavat tällä hetkellä laskennallista korkomarginaalia 0,1–0,2 prosenttiyksikön verran.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Heinäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 128 981 129 555 129 648 2,5 1,49
    - niistä asuntolainat 96 698 97 080 97 111 2,1 0,98
Lainat yrityksille2, kanta  81 863 83 112 83 020 6,4 1,38
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 89 667 91 108 90 554 4,3 0,12
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 762 1 770 1 493   0,88

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.9.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.