Elokuussa 2020[1] opintolainoja nostettiin 176 milj. euron edestä, mikä on 6 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Elokuussa nostettujen opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen (0,28 %). Opintolainat ovat valtiontakauksen takia vähäriskisiä pankeille, mikä näkyy opintolainojen pieninä marginaaleina.  

Koronakriisin vaikutukset näkyivät erityisesti kesäkuun 2020 opintolainanostoissa. Kesäkuussa 2020 opintolainoja nostettiin 59 milj. euron edestä, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Yhtenä selittävänä tekijänä kesäkuussa kasvaneelle nostomäärälle saattaa olla poikkeusolojen aikana vähentyneet kesätyöpaikat. Sen lisäksi, että kesäopintotuen käyttö on kasvanut, moni opiskelija on saattanut  nostaa lukuvuoden 2019–2020 opintolainansa vielä kesäkuussa. Myös syyslukukauden lainaerän nostaminen oli mahdollista ensimmäistä kertaa useimmille kesäopintotuen saajille jo kesäkuussa, mikä osaltaan pienensi elokuun nostomäärää enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kesän 2020 aikana opintolainoja nostettiin 20 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Kesän runsaan nostomäärän myötä opintolainakanta kasvoi 4,5 mrd. euroon elokuussa 2020. Elokuussa opintolainakannan vuosikasvuvauhti oli edelleen nopeaa (16,1 %), vaikka vauhti onkin hidastunut viimeisten kahden vuoden ajan.  Opintolainakanta on kasvanut 2 mrd. euroa vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen jälkeen. Opintolainakanta ei ole kasvanut ainoastaan opintotukiuudistuksesta seuranneiden suurentuneiden lainaerien vuoksi. Myös lainanottajien määrä on lisääntynyt, mitä on osaltaan tukenut alhainen korkotaso.

Opintolainakannan nopeasta kasvusta huolimatta valtion takaussaatavakanta[2] pienentyi vuonna 2019. Opintolainojen takaisinmaksu alkaa yleensä opintojen päätyttyä, ja korot pääomitetaan opintotukiaikana, joten mahdolliset ongelmat saattavat näkyä takaussaatavakannassa viiveellä.

2020M08_FI.png

Lainat

Kotitaloudet nostivat elokuussa 2020 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on yhtä paljon kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli elokuun 2020 lopussa 102,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,7 %. Kotitalouslainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 16,8 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin elokuussa 1,5 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski heinäkuusta ja oli 1,77 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli elokuun lopussa 97,4 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 36,7 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun 2020 lopussa 101,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,07 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 88,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,3 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat elokuussa 450 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 0,07 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

 
  Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Elokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 136 068 136 586 137 055 3,0 1,41
    - niistä asuntolainat 101 488 101 757 102 074 2,7 0,87
Lainat yrityksille2, kanta  96 941 97 037 97 412 10,2 1,31
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 104 768 105 290 105 707 7,5 0,07
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 827 1 703 1 653   0,73

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.10.2020 klo 13.

[1] Syyslukukauden lainaerä tuli nostettavaksi.

[2] Valtion takaussaatavat ovat Kelan maksamia lainoja pankeille, ja se perii ne myöhemmin opiskelijalta. Takaussaatavakanta oli 113,3 milj. euroa vuonna 2019.