Vakuudettomia kulutusluottoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin 302 milj. euron edestä heinäkuussa 2020, mikä on hieman enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Heinäkuun nostomäärä on 10-vuotisen tilastointihistorian toiseksi suurin kuukausittainen nostomäärä.

Vakuudettomien kulutusluottojen nostomäärät pienenivät poikkeusolojen aikana, mutta palautuminen on ollut nopeaa. Kuluttajien luottamus ja halukkuus kestohyödykkeiden ostoon heijastuvat osin vakuudettomien kulutusluottojen kysyntään. Henkilöautokaupan[1] kehitys vaikuttaa selittävän osan nostomäärien vaihteluista, mutta vakuudettomien kulutusluottojen nostoissa on lisäksi nähtävissä pidemmän aikavälin nouseva trendi.

Heinäkuun alusta tuli voimaan väliaikainen tiettyjä kuluttajaluottoja koskeva 10 prosentin korkokatto. Suomessa toimivista luottolaitoksista nostettujen vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko oli 5,67 % heinäkuussa 2020. Heinäkuun keskikorko on vuoden alhaisin, mutta ei poikkeuksellisen alhainen. Viimeksi korot olivat yhtä alhaiset toukokuussa 2019.

Suomessa toimivien luottolaitosten kulutusluottokanta oli 16,7 mrd. euroa heinäkuussa 2020. Kulutusluotoista oli vakuudettomia 6,4 mrd. euroa, vakuudellisia 5,9 mrd. euroa ja tili- ja korttiluottoja 4,4 mrd. euroa. Näiden kulutusluottojen osuus on arviolta 70 % kotitalouksien kaikista kulutusluotoista.

2020M7_FI.png

Lainat

Kotitaloudet nostivat heinäkuussa 2020 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 31 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli heinäkuun 2020 lopussa 101,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,8 %. Kotitalouslainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 18,1 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin heinäkuussa 1,2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi kesäkuusta ja oli 2,22 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 97,0 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 36,5 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun 2020 lopussa 101,0 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,07 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 88,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat heinäkuussa 139 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli heinäkuussa 0,17 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

 
  Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Heinäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 135 590 136 068 136 586 3,2 1,42
    - niistä asuntolainat 101 152 101 488 101 757 2,8 0,88
Lainat yrityksille2, kanta  97 283 96 941 97 037 10,7 1,31
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 104 046 104 768 105 290 8,1 0,07
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 489 1 827 1 703   0,72

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.9.2020 klo 13.

[1] Suomen Pankin rahalaitostilastoissa vakuudellisiksi luetaan lainat, joilla on luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (575/2013) hyväksytty vakuus. Henkilöauto ei ole asetuksessa hyväksytty vakuus, joten luotot, joiden vakuutena on henkilöauto, katsotaan vakuudettomiksi.