Alkuvuoden 2020 aikana nopeasti kiihtynyt yrityslainakannan kasvuvauhti hidastui kesällä. Suomalaiset yritykset lukuun ottamatta asuntoyhteisöjä nostivat uusia lainoja[1] poikkeuksellisen vähän (973 milj. euron edestä)  syyskuussa 2020. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä (heinäkuu-syyskuu) uusia yrityslainoja nostettiin vähemmän kuin kertaakaan vastaavana aikana 2010-luvulla.

Erityisen vähän yritykset nostivat suuria, yli miljoonan euron lainoja. Syyskuussa 2020 nostetuista uusista yrityslainoista euromääräisesti vain puolet, eli 489 milj. euroa, oli kooltaan yli miljoonan euron. Suurien lainojen osuus on vaihdellut voimakkaasti: vuodesta 2010 lähtien 46 prosentista 86 prosenttiin. Kaikkien uusien yrityslainojen keskikorko oli 2,95 % ja suurien yrityslainojen 2,21 % syyskuussa 2020.

Yrityslainojen nostotahti on muuttunut paljon vuoden ensimmäisestä puoliskosta, jolloin yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 10,8 mrd. euron edestä. Viimeksi yrityslainoja nostettiin vastaavaan aikaan enemmän vuonna 2014. Yrityslainakanta[2] ylitti 60 mrd. euroa toukokuussa ja oli 60,2 mrd. euroa syyskuun 2020 lopussa.

Epävarmuus ja varautuminen ovat näkyneet yritysten talletuksien nopeana kasvuna. Erityisesti rahaa on kertynyt yön yli –talletuksiin. Yön yli –talletusten kanta (41,6 mrd. euroa) on kasvanut kuluvan vuoden aikana 6,0 mrd. euroa ja vuosikasvu noussut nopeasti. Se oli 26,5 % syyskuussa 2020. Yritysten yön yli –talletusten keskikorko laski alle nollan maaliskuussa ja oli −0,04 % syyskuussa 2020.2020M9_fi.png

Lainat

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2020 uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 170 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun lopussa 102,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,9 %. Kotitalouslainoista oli syyskuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 18,3 mrd. euroa.

Uusia asuntoyhteisölainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin syyskuussa 367 milj. euron edestä. Uusien nostettujen asuntoyhteisölainojen keskikorko nousi elokuusta 2020 ja oli 1,20 %. Asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli 36,8 mrd. euroa syyskuun lopussa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli syyskuun 2020 lopussa 102,6 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,07 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 90,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat syyskuussa 0,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli syyskuussa 0,20 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

 
  Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Syyskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 136 586 137 055 137 502 3,1 1,40
    - niistä asuntolainat 101 757 102 074 102 462 2,9 0,86
Lainat yrityksille2, kanta  97 037 97 412 97 194 9,1 1,31
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 105 290 105 707 106 885 8,4 0,07
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 703 1 653 1 883   0,72

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.11.2020 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

[1] Pl. tili- ja korttiluotot.

[2] Lainat suomalaisille yrityksille (S.111) pl. asuntoyhteisöt.