Tammikuussa 2021[1] opintolainoja nostettiin 327 milj. euron edestä, mikä on 6 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana. Tammikuussa 2021 nostettujen opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen (0,21 %). Euriborsidonnaisten lainojen osuus oli 93 % kaikista nostetuista opintolainoista, ja niiden keskikorko oli 0,16 %.

Kasvaneiden nostomäärien vuoksi opintolainakannan kasvu on ollut nopeaa viimeisten vuosien ajan. Tammikuun 2021 lopussa opintolainakanta oli 4,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti 14,6 %. Opintolainakanta on lähes kaksinkertaistunut vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen jälkeen.

Opintotukiuudistuksesta seuranneiden suurentuneiden lainaerien lisäksi opintolainakantaa on kasvattanut lainan ottajien määrän lisääntyminen. Opintovelallisten kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Kelan tilastojen mukaan opintovelallisia oli 462 000 lukuvuonna 2019–2020, kun kolme vuotta aikaisemmin opintovelallisia oli 84 000 vähemmän. Myös alhaiset korot ovat lisänneet opintolainojen suosiota.

2021M01_FI.png

Lainat

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 30 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli tammikuun 2021 lopussa 103,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 3,6 %. Kotitalouslainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 16,6 mrd. euroa ja muita lainoja 18,5 mrd. euroa. Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin tammikuussa 1,1 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi joulukuusta 2020 ja oli 2,16 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli tammikuun 2021 lopussa 96,6 mrd. euroa, josta asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen osuus oli 37,4 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun 2021 lopussa 104,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,05 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 93,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 3,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat tammikuussa 75 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 0,22 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

 
  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 138 286 138 552 138 975 3,4 1,35
    - niistä asuntolainat 103 251 103 614 103 797 3,6 0,83
Lainat yrityksille2, kanta  97 001 96 864 96 591 5,5 1,30
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 106 938 107 309 108 343 9,4 0,05
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 875 1 912 1 393   0,69

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.3.2021 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

[1] Kevätlukukauden lainaerä tuli nostettavaksi tammikuussa.