Kotitalouksien uusien määräaikaistalletusten keskikorko on noussut viimeisten kuukausien aikana. Syyskuussa 2022 uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 1,37 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,19 %. Viimeksi keskikorko oli korkeampi vuonna 2012.  

Syyskuussa 2022 uusia sopimuksia määräaikaistalletuksista tehtiin 240 milj. euron edestä, mikä on 170 milj. euroa enemmän kuin elokuussa 2022 ja vuosi sitten vastaavana aikana. Syyskuussa 2022 suurin osa (71 %) uusista määräaikaistalletuksista oli talletusajaltaan enintään yhden vuoden mittaisia.

Kun määräaikaistalletuksille maksettava korko on laskenut, myös niiden suosio on vähentynyt lähes yhtäjaksoisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Syyskuun 2022 lopussa kotitalouksien talletustileillä olevista varoista vain 2 % eli 2,2 mrd. euroa oli määräaikaistalletuksia.

Nyt korkojen noustua pientä kohenemista määräaikaistalletusten suosiossa on jo havaittavissa. Syyskuussa kotitalouksien määräaikaistalletusten kanta kasvoi elokuusta yli 100 milj. euroa. Vuoden takaiseen verrattuna kanta vielä kuitenkin supistui 9,5 %, mutta supistumisvauhti on hidastunut selvästi.

Kotitalouksien yhteenlasketun talletuskannan (113,6 mrd. euroa) vuosikasvuvauhti on hidastunut merkittävästi. Syyskuussa 2022 kasvuvauhti oli 3,7 %, kun se vielä vuosi sitten vastaavana aikana oli yli 7 %. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista 92 % eli 104,5 mrd. euroa oli käyttötileillä[1]. Syyskuussa 2022 käyttötilien keskikorko oli 0,03 %.

 

Tiedote_2022M09_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat syyskuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on 410 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 127 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi elokuusta ja oli 2,75 % syyskuussa. Asuntolainakanta oli syyskuun 2022 lopussa 107,7 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,6 %. Sijoitusasuntolainoja oli asuntolainakannasta 8,8 mrd. euroa. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli syyskuun lopussa kulutusluottoja 17,0 mrd. euroa ja muita lainoja 18,3 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja syyskuussa 3,6 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 790 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi elokuusta ja oli 2,48 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli syyskuun lopussa 106,0 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 41,5 mrd. euroa.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Syyskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 143 502 143 246 142 969 1,9 1,86
    - niistä asuntolainat 108 301 107 916 107 671 1,6 1,32
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 803 8 804 8 810   1,42
Lainat yrityksille2, kanta  103 734 105 752 106 001 10,7 1,70
Kotitalouksien talletukset, kanta 113 966 113 118 113 558 3,7 0,05
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 370 1 474 1 582   2,75
    - niistä sijoitusasuntolainat 110 127 127   3,08

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.11.2022 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Käyttötileillä tarkoitetaan vaadittaessa maksettavia yön yli -talletuksia, joihin sisältyvät päivittäisasioinnin tilien lisäksi myös muut kotitalouksien tilit, joilla ei ole nostorajoituksia mutta joilta voidaan nostaa vain käteistä tai joita voidaan käyttää vain toisen tilin kautta.