Kevätlukukauden opintolainaerän tullessa nostettavaksi tammikuussa 2022 opintolainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon, lähes 350 milj. euroa. Tämä on lähes 7 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan ja kuukausitasolla tarkasteltuna eniten läpi opintolainahistorian. Vuonna 2017 voimaan tulleesta opintotukiuudistuksesta seurasi, että opiskelijat alkoivat nostaa aikaisempaa enemmän valtion takaamaa opintolainaa, mikä on kasvattanut opintolainanostojen määrää selvästi. Viime vuosina sekä opintolainanottajien määrän kasvu että alhainen korkotaso ovat myös kasvattaneet nostojen määrää entisestään. Uusien opintolainanostojen keskikorko oli 0,09 % tammikuussa 2022.

Runsaiden nostomäärien vuoksi opintolainakanta kasvoi tammikuussa 2022 poikkeuksellisen suureksi, 5,5 mrd euroon. Opintolainakannan kasvu on edelleen voimakasta, vaikka kasvuvauhti onkin viime vuosina hidastunut. Tammikuussa 2022 opintolainakannan kasvuvauhti oli 12,1%, kun se oli suurimmillaan 23,3 % helmikuussa 2018 vuoden 2017 opintotukiuudistuksen jälkeen. Kannan kasvua hillitsee puolestaan Kelan maksama opintolainan lyhennys (nk. opintolainahyvitys). Euromääräisesti tarkasteltuna opintolainakanta on kaksinkertaistunut vuoden 2017 opintotukiuudistuksen jälkeen.

 

Tiedote2022M01_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat tammikuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on noin 30 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 148 milj. euroa. Asuntolainakanta oli tammikuun 2022 lopussa 107,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,0 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,7 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[1] tammikuussa 1,6 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 367 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli 1,9 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli tammikuun lopussa 99,0 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 39,8 mrd. euroa.


Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun 2022 lopussa 109,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 100,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat tammikuussa 52 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 0,27 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 141 390 141 719 142 023 4,0 1,30
    - niistä asuntolainat 106 688 106 997 107 051 4,0 0,79
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 574 8 641 8 686   0,91
Lainat yrityksille2, kanta  97 044 99 337 98 959 2,9 1,21
Kotitalouksien talletukset, kanta 109 093 109 006 109 409 5,0 0,03
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 931 1 807 1 419   0,80
    - niistä sijoitusasuntolainat 180 179 148   0,92

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.3.2022 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/

 

[1] Pl. tili- ja korttiluotot