Huhtikuussa 2022 kotitaloudet nostivat uusia sijoitusasuntolainoja 128 milj. euron edestä, mikä on 26 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Myös maaliskuussa 2022 uusia sijoitusasuntolainojen nostoja oli neljännes vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Omistusasuntolainoja nostettiin huhtikuussa 1,6 mrd. euron edestä, mikä on 10 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Huhtikuussa 2022 uusien asuntolainojen keskikorot nousivat edelleen. Uusien sijoitusasuntolainojen keskikorko nousi 1,07 prosenttiin ja omistusasuntolainojen 0,92 prosenttiin. Huhtikuussa asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, nousi pitkästä aikaa positiiviseksi. Huhtikuussa uusista sijoitusasuntolainoista 90 % sidottiin 12 kuukauden euriboriin ja omistusasuntolainoista 87 %.

Vähentyneiden nostomäärien myötä kotitalouksien sijoitusasuntolainakannan (8,8 mrd. euroa) vuosikasvuvauhti hidastui maaliskuusta puoli prosenttiyksikköä ja oli 7,3 % huhtikuussa 2022. Sijoitusasuntolainakannan kasvuvauhti oli vielä reilusti nopeampaa kuin omistusasuntolainakannan. Myös omistusasuntolainakannan (98,7 mrd euroa) kasvuvauhti (3,1 %) hidastui huhtikuussa, mutta vähemmän kuin sijoitusasuntolainakannan.

Sijoitusasuntolainat ovat tyypillisesti pienempiä ja takaisinmaksuajaltaan lyhempiä kuin omistusasuntolainat. Huhtikuussa sijoitusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 18 vuotta 6 kuukautta, kun omistusasuntolainojen oli 21 vuotta 10 kuukautta. Huhtikuussa uusista asuntolainanostoista pitkien yli 30-vuotisten lainojen osuus oli ennätyksellisen suuri (12 %). Pitkistä yli 30-vuotisista lainoista lähes kaikki olivat omistusasuntolainoja.

 

2022M04_FI.png

 

Lainat

Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli huhtikuun 2022 lopussa kulutusluottoja 16,8 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[1] huhtikuussa 2,0 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 410 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi maaliskuusta ja oli 1,8 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 100,5 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 40,4 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli huhtikuun 2022 lopussa 112,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 103,4 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat huhtikuussa 40 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 0,36 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Huhtikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 098 142 308 142 475 3,5 1,32
    - niistä asuntolainat 107 134 107 279 107 451 3,4 0,81
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 732 8 762 8 782   0,93
Lainat yrityksille2, kanta  99 417 100 000 100 546 4,3 1,22
Kotitalouksien talletukset, kanta 110 238 110 603 112 421 5,8 0,03
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 668 1 909 1 698   0,93
    - niistä sijoitusasuntolainat 166 156 128   1,07

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 1.7.2022 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Pl. tili- ja korttiluotot.