Marraskuussa 2023 uusia asuntolainoja nostettiin 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 5 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Pienestä piristymisestä huolimatta asuntolainoja nostettiin tavanomaista vähemmän marraskuussa 2023. Keskimäärin uusia asuntolainoja on nostettu 1,5 mrd. euron edestä marraskuussa. Tyypillisesti asuntolainanostoja tehdään vähiten joulu-helmikuussa.

Asuntolainanostojen pieneen piristymiseen ovat saattaneet vaikuttaa varainsiirtoveromuutokset[1]. Asuntolainojen yleisin viitekorko eli 12 kuukauden euribor laski hieman marraskuussa, ja sen lasku jatkui joulukuussa. Lasku on myös osaltaan saattanut piristää asuntolainamarkkinoita. Joulukuun 2023 lopussa vuoden euribor oli 3,51 %.

Uusien asuntolainojen keskikorko laski lokakuusta ja oli 4,63 % marraskuussa 2023. Marraskuussa uusista asuntolainoista 90 % sidottiin euriborkorkoihin, kun vuosi sitten vastaavana aikana osuus oli 97 %. Vastaavasti pankkien omiin viitekorkoihin (primekorot) sidottujen uusien asuntolainojen osuus on kasvanut viimeisen vuoden aikana ja oli 7 % marraskuussa. Marraskuussa uusien euriborsidonnaisten asuntolainojen keskikorko oli 4,68 % ja pankkien omiin viitekorkoihin sidottujen 4,14 %.

Korkojen noustua 12 kuukauden euriboria on käytetty aiempaa vähemmän asuntolainojen viitekorkona ja lyhyempiä euriborkorkoja on käytetty aiempaa enemmän. Marraskuussa 2023 vuoden euriboriin sidottiin 46 % uusista asuntolainoista, 6 kuukauden euriboriin 12 % ja 3 kuukauden euriboriin 32 %. Viime vuosien alhaisempien korkojen aikana 12 kuukauden euriboriin sidottujen uusien asuntolainojen osuus oli tyypillisesti 80–90 %.

Kotitalouksien asuntolainakannan keskikorko ylitti 4 % marraskuussa 2023. Korkojen nopeasta noususta huolimatta hoitamattomien[2] asuntolainojen määrä ei ole kasvanut merkittävästi. Marraskuussa hoitamattomien asuntolainojen määrä oli 1,6 % suhteessa asuntolainakantaan.

 

Marraskuussa asuntolainoja nostettiin enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat marraskuussa 2023 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 60 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 95 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko laski lokakuusta ja oli 4,63 % marraskuussa. Asuntolainakanta oli marraskuun 2023 lopussa 106,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvuvauhti –1,8 %. Sijoitusasuntolainoja oli asuntolainakannasta 8,6 mrd. euroa. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli marraskuun 2023 lopussa kulutusluottoja 17,1 mrd. euroa ja muita lainoja 17,6 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[3] marraskuussa 1,8 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 370 milj. euroa. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi lokakuusta ja oli 6,08 % marraskuussa. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli marraskuun lopussa 106,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 43,9 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli marraskuun 2023 lopussa 108,0 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 1,13 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 70,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 10,3 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat marraskuussa 1,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli marraskuussa 3,45 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Marraskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 141 596 141 257 141 151 -1,5 4,57
    - niistä asuntolainat 106 719 106 535 106 524 -1,8 4,04
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 650 8 641 8 638   4,24
Lainat yrityksille2, kanta  106 100 105 873 106 306 0,1 4,73
Kotitalouksien talletukset, kanta 110 110 108 351 107 987 -3,6 1,13
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 131 1 128 1 237   4,63
    - niistä sijoitusasuntolainat 101 100 95   4,82

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.1.2024 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

[1] Varainsiirtoveroa laskettiin ja ensiasunnon verovapaus poistui vuoden 2024 alusta. Laki tuli voimaan vuodenvaihteessa, mutta alennettuja veroprosentteja sovelletaan takautuvasti hallituksen esityksen antamispäivästä 12.10.2023 alkaen tai sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin (https://valtioneuvosto.fi/-//10623/varainsiirtovero).

[2] Laina on hoitamaton, kun saaminen on yli 90 päivää myöhässä tai on syytä olettaa,

että velallinen ei suoriudu maksuistaan.

[3] Pl. tili- ja korttiluotot.