Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomakanta kasvoi vuoden 2015 aikana yhteensä 12,4 mrd. euroa. Kasvusta 8,7 mrd. euroa selittyy rahastoihin tehtyjen nettomerkintöjen ja 3,8 mrd. euroa sijoitusten arvostusmuutoksien kautta. Vuoden aikana rahastopääomia heiluttelivat mm. euroalueen kehitys, rahastosektorin sisäiset sijoitusjärjestelyt ja loppuvuodesta erityisesti Kiina.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Suomen rahastopääomien arvo kasvoi merkittävästi erityisesti Suomen ja muun Euroopan osakekurssien nousun myötä. Samanaikaisesti euron heikentyminen kasvatti rahastojen muissa valuutoissa, erityisesti Yhdysvaltain dollareissa, noteerattujen sijoitusten arvoa.

Uusia sijoituksia vuoden alussa keräsivät edellisvuotiseen tapaan erityisesti korkorahastot. Osakerahastoihin tehdyt sijoitukset jäivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sen sijaan vähäisiksi.

Huhti- ja toukokuussa suomalaisrahastoihin tehtiin nettomerkintöjä peräti 4,8 mrd. euron arvosta. Tästä kuitenkin noin 3 mrd. euroa oli tosiasiassa suomalaisrahastojen keskinäisiä sijoituksia, joten Suomen rahastosektorin ulkopuolelta tullut pääoma muodosti summasta selvästi alle puolet.

Kesällä rahastomarkkinoilla nähtiin koko loppuvuotta leimannut käänne, jossa selvimpänä yksittäisenä nimittäjänä oli Kiina. Kiinalaisosakkeiden hintatasoa mittaava Shanghai Composite indeksi saavutti vuosihuippunsa ennen kesäkuun puoliväliä ja laski siitä voimakkaasti heilahdellen syyskuun loppuun kaikkiaan 41 %.

             Suomen sijoitusrahastoihin tehdyt nettosijoitukset ja               arvostusmuutokset vuosineljänneksittäin 2010–2015

Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 2009–2014

Kiinan kehitys heijastui maailman osakekursseihin laajalti ja näkyi myös suomalaisissa sijoitusrahastoissa voimakkaina arvostusmuutoksina. Kesäkuun alusta syyskuun loppuun Suomen sijoitusrahastojen osakesaamiset supistuivat arvostusmuutosten myötä 4,6 mrd. euroa (13,4 %). Koko rahastopääomakannasta hävisi arvostusmuutosten takia 7,2 mrd. euroa (7,1 %).

Suomalaisrahastoihin tehdyt nettomerkinnät muuttuivat kesäkuussa negatiivisiksi ja pysyivät varsin vaatimattomina koko loppuvuoden. Uusia sijoituksia keräsivät lähinnä kiinteistö- ja osakerahastot, kun taas korkorahastoista sijoituksia vedettiin pois. Uutta pääomaa suomalaisrahastoihin virtasi vuoden loppupuoliskolla vain 0,2 mrd. euroa. Arvostusmuutokset kääntyivät vuoden viimeisellä neljänneksellä sen sijaan 3,8 mrd. euroa positiivisiksi.

Vuoden lopussa Suomen sijoitusrahastopääomakannan arvo oli 98,5 mrd. euroa.


Sijoitukset euroalueelle ja Yhdysvaltoihin kasvussa


Suomalaisrahastojen vuoden aikana tekemät uudet sijoitukset keskittyivät paljolti kehittyneisiin talouksiin. Suomeen rahastot tekivät sijoituksia nettomääräisesti noin 1,8 mrd. euroa*, muihin euroalueen maihin 1,7 mrd. euroa ja Yhdysvaltoihin vastaavasti noin miljardi euroa. Yhdysvaltoihin tehdyistä sijoituksista 80 % oli yritysten ja rahoituslaitosten velkapapereita. Euroalueelle tehdyt sijoitukset keskittyivät selvimmin toisiin rahastoihin.

Myös koko vuoden arvostusmuutokset muodostuivat keskeisimmillä markkina-alueilla selkeästi positiivisiksi. Absoluuttisesti eniten arvoaan kasvattivat Suomeen tehdyt sijoitukset, joissa arvostusmuutokset olivat noin miljardi euroa*. Yhdysvaltoihin tehdyt sijoitukset kasvoivat arvostusmuutosten myötä 0,8 mrd. euroa ja muulle euroalueelle tehdyt 0,4 mrd. euroa.

Sijoituskantaan suhteutettuna merkittäviä arvostusmuutoksia kohdistui mm. Japaniin (+38 %) ja Kiinaan (-11 %) tehtyihin sijoituksiin.

Osakkeiden ja velkapapereiden hintamuutosten ohella arvostusmuutoksiin vaikutti merkittävästi myös euron heikentyminen. Erityisesti tämä näkyi dollarimääräisissä sijoituksissa, joissa valuuttakurssimuutokset olivat yhteensä 1,5 mrd. euroa positiivisia.

*) Pois lukien rahastojen keskinäiset sijoitukset.

             Suomen sijoitusrahastojen sijoitusten kehitys alueittain vuonna 2015

Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 2009–2014


Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Topias Leino, puh. 010 831 2315, sähköposti: topias.leino(at)bof.fi,
Tommi Aarnio, puh. 010 831 2480, sähköposti: tommi.aarnio(at)bof.fi.

Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 2.5.2016 klo 13.00.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.