Tilastotiedote

1 numero vuodessa (kolmikielinen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
(ISSN 1456-5854, verkkojulkaisu )

Suomen joukkovelkakirjalainat -tilasto sisältää lainakohtaisia tietoja valtion sekä yksityisen sektorin Suomessa liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista. Tilastossa on myös sektoreittain eritellyt aikasarjat Suomessa liikkeeseen lasketuista lainoista. Julkaisu perustuu arvo-osuusjärjestelmän tietoihin sekä Valtiokonttorin ilmoituksiin.

**********