Listautumisia on tehty viime vuosina vilkkaasti Helsingin pörssin päälistalle sekä vähemmän säännellylle First North -listalle. Maaliskuussa 2018 osake-emissiotilastossa nähtiin kasvua, kun Altia Oyj ja Harvia Oyj listautuivat Helsingin pörssin päälistalle. Uusia noteerattuja osakkeita laskettiin liikkeeseen 251 milj. euron arvosta maaliskuussa 2018. Näistä 219 milj. euroa merkittiin listautumisten yhteydessä1.

Maaliskuun listautumisista huolimatta tammi-maaliskuussa 2018 yritysten osakkeiden nettoemissiot olivat negatiiviset (–790 milj. euroa), koska helmikuussa 2018 yritysten noteerattuja osakkeita mitätöitiin 1,0 mrd. euron arvosta.

Suomalaisten yritysten2 liikkeeseen laskemien noteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli 220,4 mrd. euroa maaliskuun 2018 lopussa. Osakkeiden markkina-arvo laski 7,1 mrd. euroa helmikuun 2018 lopusta. Yritysten osakekannan markkina-arvo oli helmikuussa korkeimmillaan sitten vuoden 2007 joulukuun.

Arvopapereiden liikkeeseenlaskutilasto

Suomalaiset laskivat liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana 11,6 mrd. euron edestä. Joukkovelkakirjalainojen kuoletuksia tehtiin 4,5 mrd. euron arvosta, joten nettomääräisesti liikkeeseenlaskuja tehtiin 7,1 mrd. euron edestä tammi-maaliskuussa 2018. Maaliskuun lopussa 2018 suomalaisten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kanta oli 218,7 mrd. euroa ja kannan vuosikasvuvauhti 2,4 %. Valtion (101,3 mrd. euroa) ja rahalaitosten (75,8 mrd. euroa)  liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat kattavat yli 80 % koko joukkovelkakirjalainakannasta.

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana suomalaiset yritykset3 laskivat liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja nettomääräisesti –370 milj. euroa. Tammi-maaliskuussa yritykset tekivät liikkeeseenlaskuja  1,2 mrd. euron edestä ja kuoletuksia 1,6 mrd. euron edestä. Maaliskuun 2018 lopussa yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kanta oli 26,9 mrd. euroa ja kannan vuosikasvuvauhti 6 %.

Arvopapereiden omistustilasto

Suomalaisten kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden4 kanta supistui vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana 844 milj. euroa ja oli 37,1 mrd. euroa maaliskuun 2018 lopussa. Tammi-maaliskuussa 2018 kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti 1,0 mrd. euroa noteerattuihin osakkeisiin. Vastaavana aikana kotitalouksien osakeomistusten arvo laski 1,8 mrd. euroa. Kotitalouksien noteeratuista osakesijoituksista  88 % kohdistui kotimaisiin yrityksiin.

Työeläkelaitosten arvopaperisijoitusten kanta oli 172,4 mrd. euroa maaliskuun 2018 lopussa. Kanta kasvoi 408 milj. euroa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tammi-maaliskuussa 2018 työeläkelaitokset tekivät uusia arvopaperisijoituksia nettomääräisesti 4,1 mrd. euroa. Vastaavana aikana sijoitusten arvo laski 3,6 mrd. euroa. Maaliskuun 2018 lopussa suurin osa (97,1 mrd. euroa) työeläkelaitosten sijoituksista oli sijoitusrahastoissa, ja niistä 89,3 mrd. euroa oli ulkomaisissa rahastoissa ja 7,8 mrd. euroa kotimaisissa.

1Liikkeeseenlaskutilastoon lasketaan mukaan vain maksua vastaan merkityt uudet osakkeet. Luvuissa eivät siis ole mukana vanhojen omistajien osakkeet. Tästä syystä listautuneiden yhtiöiden markkina-arvo on huomattavasti korkeampi, maaliskuun lopussa 388 milj. euroa.
2Sisältää suomalaiset yritykset kaikilla markkinapaikoilla.
3Yritykset (S.111) pl. rahalaitokset ja rahoituslaitokset.
4Kotitalouksilla on myös sijoituksia noteerattuihin osakkeisiin sijoitusrahastojen ja vakuutusyhtiöiden kautta.

Lisätietoja antaa
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/arvopaperitilastot/.