Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymän valuuttakaupan päivävaihto huhtikuussa 2022 kasvoi hieman vuoden 2019 huhtikuusta, mutta oli kuitenkin alhaisemmalla tasolla kuin vuosina 2007–2016[1]. Tiedot käyvät ilmi Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n kolmen vuoden välein tekemästä valuutta- ja OTC[2]-johdannaismarkkinakyselystä. Suomessa kyselyn on toteuttanut Suomen Pankki. Huhtikuussa 2022 valuuttakaupan keskimääräisen päivävaihdon arvo oli 7,7 mrd. dollaria, mikä on 17 % enemmän kuin huhtikuussa 2019. Globaalin valuuttakaupan kehitys on ollut samansuuntaista. Maailmanlaajuinen valuuttakaupan päivävaihto kasvoi vastaavana aikana 14 % ja oli vuoden 2022 huhtikuussa 7 500 mrd. dollaria.

Suomen valuuttakaupan päivävaihdon kasvu selittyy spot-sopimusten, termiinien ja optioiden kaupan kasvulla. Valuutanvaihtosopimusten (FX swaps) osuus valuuttakaupasta oli kuitenkin edelleen suurin, vaikka valuutanvaihtosopimusten volyymi onkin supistunut 16 % vuodesta 2019. Vuoden 2022 huhtikuun valuuttakaupan päivävaihdosta valuutanvaihtosopimukset kattoivat 57 %. Päivän kurssiin (spot-kurssi) käytävien spot-kauppojen osuus valuuttakaupasta oli 22 %, termiinien 14 % ja OTC-valuuttaoptioiden 6 %. Valuutan- ja koronvaihtosopimusten (currency swaps) osuus oli alle prosentin. Myös globaalisti valuutanvaihtosopimusten osuus valuuttakaupasta oli edelleen suurin, ja sen osuus (51 %) oli kasvanut vuoden 2019 huhtikuuhun verrattuna 2 prosenttiyksikköä.

 

2022_1_fi.png

Kuten aikaisempina vuosina, valuuttakauppa oli maailmanlaajuisesti edelleen hyvin keskittynyttä suurimpiin rahoituskeskuksiin. Vuoden 2022 huhtikuun valuuttakaupasta 78 % tehtiin Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Hongkongissa ja Japanissa. Iso-Britannia oli edelleen suurin markkinapaikka 38 prosentin osuudella.

Suomen valuuttamarkkinoilla euro on edelleen vaihdetuin. Huhtikuussa 2022 se oli vaihdettuna valuuttana 85 prosentissa kaupan volyymistä. Euron osuus on kuitenkin pienentynyt vuoden 2019 huhtikuusta, jolloin se oli 92 %. Yhdysvaltain dollarin osuus Suomen valuuttakaupasta on pienentynyt edelleen. Huhtikuussa 2022 sen osuus oli 45 %, kun se vielä vuoden 2016 huhtikuussa oli 67 %. Vastaavasti Ruotsin kruunun osuus kasvoi 18 prosentista 24 prosenttiin. Globaalisti Yhdysvaltain dollari oli vuoden 2022 huhtikuussa edelleen ylivoimaisesti vaihdetuin. Se oli vaihdettuna valuuttana 88 prosentissa kaikista sopimuksista. Toiseksi ja kolmanneksi vaihdetuimpien valuuttojen, euron ja jenin, osuus valuuttakaupoista oli vastaavasti hieman pienentynyt.

Suomessa suurin osa (66 %) valuuttakaupoista käytiin kyselyyn vastanneiden toimijoiden kesken. Muiden kuin rahoitusalan toimijoiden osuus kauppojen vastapuolena oli kasvanut, ja niiden osuus vuoden 2022 huhtikuussa oli 22 %. Kotimaisten vastapuolten kanssa tehtyjen kauppojen osuus oli puolestaan supistunut 28 prosenttiin vuoden 2019 huhtikuun 37 prosentista. Myös globaalisti suurin osa valuuttakaupasta käytiin kyselyyn vastanneiden toimijoiden kanssa (46 %), mutta muiden kuin rahoitusalan toimijoiden osuus oli huomattavasti pienempi (6 %). Globaalisti kotimaisten vastapuolien kesken tehtyjen kauppojen osuus oli 38 %.

BIS:n kolmivuosittaisessa kyselyssä kerätään tiedot myös OTC-korkojohdannaisten dollarimääräisestä vaihdosta huhtikuussa. Huhtikuussa 2022 keskimääräinen päivävaihto oli 8,0 mrd. Yhdysvaltain dollaria, mikä on 120 % enemmän kuin huhtikuussa 2019. Globaalisti OTC-korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto kehittyi päinvastaiseen suuntaan. Kauppa supistui 19 % huhtikuusta 2019 ja oli 5 200 mrd. dollaria huhtikuussa 2022.

Suomen vaihdetuin instrumentti oli korkotermiinit, joiden osuus OTC-korkojohdannaisista oli 62 %. Koronvaihtosopimukset kattoivat 35 % ja OTC-optiot ja muut instrumentit 3 % Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymästä OTC-korkojohdannaiskaupasta. Globaalisti eniten kauppaa käytiin koronvaihtosopimuksilla, ja toiseksi vaihdetuin instrumenttiluokka olivat korkotermiinit.

 

2022_2_fi.png

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

BIS:n tiedote sekä kyselyn maailmanlaajuiset tulokset ovat luettavissa BIS:n internetsivuilla osoitteessa: https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm.

 

[1] BIS:n valuutta- ja johdannaismarkkinakysely on toteutettu vuosina 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ja 2022.

[2] Over-the-counter.