Vaihtotase

Vaihtotase oli elokuussa 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

          • Maksutaseen mukainen kauppatase oli melkein tasapainossa eli alle 0,1 mrd. euroa, kuten vuotta aiemmin.

 

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,9 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,4 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 5,1 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 6,9 mrd. euroa.

 

Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus elokuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 27 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 614 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 587 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 45 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2010,
milj. euroa
Heinäkuu 2011,
milj. euroa
Elokuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 3 301 210 174 1 965
    Tavarat 2 999 80 50 2 159
    Palvelut 138 -10 -27 -270
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 831 290 300 1 388
    Tulonsiirrot -1 667 -150 -150 -1 313
Pääomansiirrot 160 13 13 160
Rahoitustase -1 440 -945 -1 935 372
    Suorat sijoitukset -2 711 -1 261 -411 -5 526
    Arvopaperisijoitukset -6 304 345 5 091 2 164
    Muut sijoitukset 6 276 -139 -6 860 2 633
    Valuuttavaranto 1 661 17 83 1
    Johdannaiset -362 93 162 1 100
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 021 722 1 748 -2 497
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.


Lisätietoja antavat

Maria Huhtaniska-Montiel p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Anne Turkkila p. 010 831 2175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.11.2011 klo 10.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta

​​