Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,2 miljarder euro i augusti, vilket var något mindre än i augusti 2010. 

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, var nära nog i balans såsom året innan och understeg 0,1 miljarder euro.

 

Handels- och bytesbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 1,9 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,4 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 5,1 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – gav ett nettoutflöde på 6,9 miljarder euro.

 

Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet i slutet av augusti

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 27 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 614 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 587 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -45 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandetFinlands betalningsbalans

År 2010,
mn euro
Juli 2011,
mn euro
Augusti 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 3 301 210 174 1 965
    Varor 2 999 80 50 2 159
    Tjänster 138 -10 -27 -270
    Faktorinkomster 1 831 290 300 1 388
    Löpande transfereringar -1 667 -150 -150 -1 313
Kapitaltransfereringar 160 13 13 160
Finansiell balans -1 440 -945 -1 935 372
    Direkt investeringar -2 711 -1 261 -411 -5 526
    Portföljinvesteringar -6 304 345 5 091 2 164
    Övriga investeringar 6 276 -139 -6 860 2 633
    Valutareserv 1 661 17 83 1
    Finansiella derivat -362 93 162 1 100
Restpost -2 021 722 1 748 -2 497
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistiksårets utgång.

 

Upplysningar

Maria Huhtaniska-Montiel  telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi
Anne Turkkila  telefon 010 831 2175, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi
 

Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 15.11.2011 kl. 10.00

Beställ Betalningsbalans -månadsmeddelandet per e-post från Finlands Banks webbplats