Vaihtotase

Vaihtotase oli heinäkuussa 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen eli suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin.   

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,1 mrd. euroa eli melkein tasapainossa kuten vuotta aiemmin.

 

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,3mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,6 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,1 mrd. euroa.

 

Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus heinäkuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 28 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 578 mrd. euroa. 
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 550 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 49 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

 

Suomen maksutase
Vuosi 2010,
milj. euroa
Kesäkuu 2011,
milj. euroa
Heinäkuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 3 301 409 233 2 064
    Tavarat 2 999 350 81 2 224
    Palvelut 138 -256 -8 -248
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 831 345 310 1 400
    Tulonsiirrot -1 667 -30 -150 -1 313
Pääomansiirrot 160 13 13 160
Rahoitustase -1 440 -1 310 -1 304 978
    Suorat sijoitukset -2 711 -1 336 -1 619 -5 641
    Arvopaperisijoitukset -6 304 1 597 345 -4 192
    Muut sijoitukset 6 276 -1 891 -140 10 537
    Valuuttavaranto 1 661 39 17 186
    Johdannaiset -362 281 93 87
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 021 888 1 058 -3 201
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.


Lisätietoja antaa Jaakko Suni p. 010 831 2454, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 14.10.2011 klo 10.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta