Vaihtotase

  • Vaihtotase oli helmikuussa 0,5 mrd. euroa ylijäämäinen eli 0,3 mrd. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. 
  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen. Vuotta aiemmin vienti ja tuonti olivat samansuuruiset ja maksutaseen mukainen kauppatase oli tasapainossa.

 

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

  • Pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,1 mrd. euroa.
  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,4 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,6 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,6 mrd. euroa.

 

Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus helmikuun lopussa

  • Ulkomaisia saamisia oli 14 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.
  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 546 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 532 mrd. euroa.
  • Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 51 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

Suomen maksutase

Vuosi 2010,
milj. euroa
Tammikuu 2011,
milj. euroa
Helmikuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 5 636 375 457 5 962
    Tavarat 3 382 137 210 3 680
    Palvelut 2 151 18 20 2 035
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 721 369 374 1 866
    Tulonsiirrot -1 618 -148 -148 -1 618
Pääomansiirrot 184 15 15 184
Rahoitustase -3 316 116 -82 -1 547
    Suorat sijoitukset -3 459 -357 -433 -4 750
    Arvopaperisijoitukset -7 872 -1 613 1 570 -5 510
    Muut sijoitukset 6 716 2 815 -1 592 8 053
    Valuuttavaranto 1 661 -680 604 1 503
    Johdannaiset -362 -48 -231 -843
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 503 -506 -390 -4 599
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

 


Lisätietoja antaa Jaakko Suni p. 010 831 2454, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta