Bytesbalans

  • Bytesbalansen visade i februari ett överskott på 0,5 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder euro mer än ett år tidigare. 
  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,2 miljarder euro. Ett år tidigare var export och import lika stora och handelsbalansen i balans.

 

Handels- och bytesbalans

Finansiell balans

  • Investeringar genererade ett nettoutflöde på 0,1 miljarder euro.
  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,4 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 1,6 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – gav ett nettoutflöde på 1,6 miljarder euro.

 

Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet i slutet av februari

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 14 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 546 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 532 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var –51 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet


Finlands betalningsbalans

År 2010,
mn euro
Januari 2011,
mn euro
Februari 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 5 636 375 457 5 962
    Varor 3 382 137 210 3 680
    Tjänster 2 151 18 20 2 035
    Faktorinkomster 1 721 369 374 1 866
    Löpande transfereringar -1 618 -148 -148 -1 618
Kapitaltransfereringar 184 15 15 184
Finansiell balans -3 316 116 -82 -1 547
    Direkt investeringar -3 459 -357 -433 -4 750
    Portföljinvesteringar -7 872 -1 613 1 570 -5 510
    Övriga investeringar 6 716 2 815 -1 592 8 053
    Valutareserv 1 661 -680 604 1 503
    Finansiella derivat -362 -48 -231 -843
Restpost -2 503 -506 -390 -4 599
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistiksårets utgång.

 


Upplysningar Jaakko Suni p. 010 831 2454, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Beställ Betalningsbalans -månadsmeddelandet per e-post från Finlands Banks webbplats