Vaihtotase

Vaihtotase oli huhtikuussa vajaat 0,8 mrd. euroa alijäämäinen 2011. Vuotta aiemmin vaihtotase oli reilut 0,1 mrd. alijäämäinen.

  • Arvopaperisijoituksista maksettiin osinkoja ulkomaille nettomääräisesti miljardi euroa eli noin 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten.
  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli huhtikuussa lähes tasapainossa eli 0,04 mrd. euroa ylijäämäinen. Vuotta aiemmin maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,4 mrd. euroa ylijäämäinen.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 5,2 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 5,6 mrd. euroa.

Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus marraskuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 19 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 571 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 552 mrd. euroa.
Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 48 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus


 

Suomen maksutase

Vuosi 2010,
milj. euroa
Maaliskuu 2011,
milj. euroa
Huhtikuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 5 574 -496 -752 4 997
    Tavarat 3 352 -321 41 3 162
    Palvelut 2 131 20 28 2 042
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 723 -46 -678 1 398
    Tulonsiirrot -1 632 -148 -143 -1 605
Pääomansiirrot 178 15 13 176
Rahoitustase -1 231 -183 -570 -4 346
    Suorat sijoitukset -3 073 -55 -1 374 -5 476
    Arvopaperisijoitukset -6 158 1 671 -5 176 -10 975
    Muut sijoitukset 6 702 -990 5 644 12 505
    Valuuttavaranto 1 661 -495 151 557
    Johdannaiset -362 -314 184 -958
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 521 663 1 309 -827

Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.


Lisätietoja antaa Jaakko Suni p. 010 831 2454, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.7.2011 klo 10.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta