Vaihtotase

Vaihtotase oli elokuussa lähes tasapainossa, aivan kuten vuotta aiemminkin.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen.
  • Palveluiden ja tuotannontekijäkorvausten taseet olivat tasapainossa.
  • Tulonsiirtojen taseen alijäämä oli 0,1 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 3,4 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 4,2 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus elokuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 18 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 728 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 710 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 65 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2011,
milj. euroa
Heinäkuu 2012,
milj. euroa
Elokuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 052 108 75 -3 718
    Tavarat -1 436 196 207 -479
    Palvelut 313 -10 -29 -729
    Tuotannontekijäkorvaukset -286 55 30 -967
    Tulonsiirrot -1 643 -134 -134 -1 543
Pääomansiirrot 198 17 17 198
Rahoitustase 10 271 -1 064 565 23 571
    Suorat sijoitukset -1 578 -350 615 258
    Arvopaperisijoitukset 9 225 210 -3 447 13 768
    Muut sijoitukset 2 319 -1 976 4 188 9 673
    Valuuttavaranto -320 131 -448 -573
    Johdannaiset 624 920 -343 445
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 416 940 -657 -20 050
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Maria Huhtaniska-Montiel, p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta