Vaihtotase

Vaihtotaseen alijäämä oli huhtikuussa 0,9 mrd. euroa, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 3,1 mrd. euroa.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen.
  • Palveluiden taseen alijäämä oli 0,02 mrd. euroa.
  • Tuotannontekijäkorvausten taseen alijäämä oli 0,8 mrd. euroa.
  • Tulonsiirtojen taseen alijäämä oli 0,2 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 3,6 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 6,5 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 3,3 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus huhtikuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 20 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 714 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 694 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 63 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2011,
milj. euroa
Maaliskuu 2012,
milj. euroa
Huhtikuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -2 245 -400 -892 -3 115
    Tavarat -1 136 67 122 -1 031
    Palvelut 289 -175 -21 -252
    Tuotannontekijäkorvaukset 554 -138 -823 134
    Tulonsiirrot -1 952 -154 -171 -1 967
Pääomansiirrot 179 15 15 181
Rahoitustase 7 388 3 148 3 578 21 724
    Suorat sijoitukset -3 866 39 567 -1 445
    Arvopaperisijoitukset 9 504 -4 244 6 456 15 049
    Muut sijoitukset 1 446 8 131 -3 326 7 250
    Valuuttavaranto -320 -79 -329 -484
    Johdannaiset 624 -699 209 1 354
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 322 -2 763 -2 701 -18 789
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Anni Salo, p. 010 831 2480, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta