Vaihtotase

Vaihtotase oli kesäkuussa 0,3 mrd. euroa ylijäämäinen, mikä oli suunnilleen sama kuin vuosi sitten. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 2,4 mrd. euroa.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli 0,3 mrd. euroa ylijäämäinen.
  • Palveluiden taseen alijäämä oli 0,01 mrd. euroa.
  • Tuotannontekijäkorvausten taseen ylijäämä oli 0,2 mrd. euroa.
  • Tulonsiirtojen taseen alijäämä oli 0,2 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 5,9 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 2,8 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus kesäkuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 25 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 732 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 707 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 62 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase

Vuosi 2011,
milj. euroa
Toukokuu 2012,
milj. euroa
Kesäkuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -2 245 -487 260 -2 418
    Tavarat -1 136 193 249 -730
    Palvelut 289 -26 -15 -37
    Tuotannontekijäkorvaukset 554 -473 208 349
    Tulonsiirrot -1 952 -182 -182 -1 999
Pääomansiirrot 179 16 16 185
Rahoitustase 7 388 813 563 20 016
    Suorat sijoitukset -3 866 592 -1 425 -1 763
    Arvopaperisijoitukset 9 504 5 057 5 885 22 638
    Muut sijoitukset 1 446 -5 481 -2 788 -1 048
    Valuuttavaranto -320 198 -84 -156
    Johdannaiset 624 447 -1 026 345
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 322 -342 -839 -17 784

Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Anni Salo, p. 010 831 2480, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

 

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta