Vaihtotase

Vaihtotase oli lokakuussa hieman alijäämäinen. Lokakuussa 2011 alijäämää oli 0,8 mrd. euroa. Viimeisen kahdentoista kuukauden yhteenlaskettu vaihtotase oli 3,4 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Tavaroiden ja palveluiden tase oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen.
  • Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli tasapainossa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,9 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 4,4 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 3,7 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus lokakuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 16 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 716 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 700 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 67 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2011,
milj. euroa
Syyskuu 2012,
milj. euroa
Lokakuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 052 125 -44 -3 442
    Tavarat -1 436 121 5 -162
    Palvelut 313 38 105 -842
    Tuotannontekijäkorvaukset -286 97 59 -902
    Tulonsiirrot -1 643 -131 -212 -1 536
Pääomansiirrot 198 17 17 198
Rahoitustase 10 271 298 -271 17 321
    Suorat sijoitukset -1 578 -586 -893 -2 244
    Arvopaperisijoitukset 9 225 -563 4 394 12 706
    Muut sijoitukset 2 319 745 -3 691 6 447
    Valuuttavaranto -320 244 47 -230
    Johdannaiset 624 457 -128 644
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 416 -439 298 -14 078
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Maria Huhtaniska-Montiel, p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta