Vaihtotase

Vaihtotase oli 0,3 mrd. euroa ylijäämäinen eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 41 milj. euroa alijäämäinen. Vuotta aiemmin se oli ylijäämäinen 22 milj. euroa.

Kauppataseen vuoden 2010 korjatut tiedot julkaistaan 15.3.2012 maksutaseen normaalin korjausaikataulun mukaisesti.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 2,9 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 2,6 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,2 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus marraskuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 21 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 652 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 631 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 49 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2010,
milj. euroa
Lokakuu 2011,
milj. euroa
Marraskuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 3 302 -407 302 -184
    Tavarat 2 999 -398 -41 -111
    Palvelut 138 200 197 659
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 831 -99 256 924
    Tulonsiirrot -1 667 -110 -110 -1 657
Pääomansiirrot 160 13 13 159
Rahoitustase -1 440 6 084 2 857 7 613
    Suorat sijoitukset -2 711 100 316 -3 440
    Arvopaperisijoitukset -6 304 5 368 2 640 4 036
    Muut sijoitukset 6 276 793 -193 6 602
    Valuuttavaranto 1 661 -58 57 -521
    Johdannaiset -362 -119 37 937
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 021 -5 691 -3 173 -7 588
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Maria Huhtaniska-Montiel, p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.2.2012 klo 10.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta