Vaihtotase

Vaihtotase oli syyskuussa 73 milj. euroa ylijäämäinen. Viime vuoden syyskuussa ylijäämää oli 458 milj. euroa. Viimeisen kahdentoista kuukauden yhteenlaskettu vaihtotase oli 4 mrd. alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli 118 milj. euroa ylijäämäinen.
  • Palvelutase oli 17 milj. euroa alijäämäinen.
  • Tuotannontekijäkorvausten taseen ylijäämä oli 106 milj. euroa.
  • Tulonsiirtojen taseen alijäämä oli 134 milj. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,7 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus syyskuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 18 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 734 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 716 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 58 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase

Vuosi 2011,
milj. euroa
Elokuu 2012,
milj. euroa
Syyskuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 052 -22 73 -4 184
    Tavarat -1 436 120 118 -625
    Palvelut 313 -27 -17 -882
    Tuotannontekijäkorvaukset -286 19 106 -1 134
    Tulonsiirrot -1 643 -134 -134 -1 543
Pääomansiirrot 198 17 17 198
Rahoitustase 10 271 556 284 23 571
    Suorat sijoitukset -1 578 568 -600 -1 447
    Arvopaperisijoitukset 9 225 -3 447 -563 13 695
    Muut sijoitukset 2 319 4 226 745 11 006
    Valuuttavaranto -320 -448 244 -335
    Johdannaiset 624 -343 457 653
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 416 -551 -373 -19 585

Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Maria Huhtaniska-Montiel, p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta