Vaihtotase

• Vaihtotaseen alijäämä oli toukokuussa 0,5 mrd. euroa, mikä on vähemmmän kuin vuosi sitten. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 2,3 mrd. euroa.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen.
  • Palveluiden taseen alijäämä oli 0,03 mrd. euroa.
  • Tuotannontekijäkorvausten taseen alijäämä oli 0,5 mrd. euroa.
  • Tulonsiirtojen taseen alijäämä oli 0,2 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

• Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,9 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 5,1 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 5,5 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus toukokuun lopussa

• Ulkomaisia saamisia oli 23 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 779 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 756 mrd. euroa.

• Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 64 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2011,
milj. euroa
Huhtikuu 2012,
milj. euroa
Toukokuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -2 245 -934 -506 -2 408
    Tavarat -1 136 95 172 -745
    Palvelut 289 -24 -29 -141
    Tuotannontekijäkorvaukset 554 -824 -467 467
    Tulonsiirrot -1 952 -182 -182 -1 988
Pääomansiirrot 179 16 16 184
Rahoitustase 7 388 3 334 851 18 263
    Suorat sijoitukset -3 866 570 593 -1 670
    Arvopaperisijoitukset 9 504 6 035 5 126 18 479
    Muut sijoitukset 1 446 -3 152 -5 513 -154
    Valuuttavaranto -320 -329 198 -34
    Johdannaiset 624 209 447 1 642
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 322 -2 416 -362 -16 039
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antaa Anni Salo, p. 010 831 2480, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta