Vaihtotase

Vaihtotase oli elokuussa 0,03 mrd. euroa ylijäämäinen, kun se vuotta aiemmin oli 0,05 mrd. euroa alijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 1,4 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli elokuussa tasapainossa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 2,4 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,2 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina -lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina- pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,4 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus elokuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 28 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 619 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 592 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 71 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Heinäkuu 2013,
milj. euroa
Elokuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 199 -139 36 -1 406
    Tavarat -92 -165 -10 379
    Palvelut -1 492 23 32 603
    Tuotannontekijäkorvaukset -280 129 139 -302
    Tulonsiirrot -1 335 -126 -126 -2 087
Pääomansiirrot 206 17 17 205
Rahoitustase 16 473 2 006 2 356 8 658
    Suorat sijoitukset -3 107 -812 164 -7 962
    Arvopaperisijoitukset 9 274 -4 982 1 402 7 806
    Muut sijoitukset 9 697 7 020 378 6 644
    Valuuttavaranto -494 -13 64 495
    Johdannaiset 1 104 792 348 1 676
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 480 -1 883 -2 409 -7 457
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Mira Malhotra, p. 010 831 2257, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta