Vaihtotase

  • Vaihtotase oli helmikuussa 0,2 mrd. euroa alijäämäinen, eli alijäämä oli 0,6 mrd. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli helmikuussa 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 3,1 mrd. euroa alijäämäinen.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin helmikuussa nettomääräisesti 0,2 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,1 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,2 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,7 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus helmikuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 23 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 666 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 643 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 71 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Tammikuu 2013,
milj. euroa
Helmikuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 602 -415 -158 -3 122
    Tavarat 194 -212 93 569
    Palvelut -945 -107 -72 -788
    Tuotannontekijäkorvaukset -1 334 58 -25 -1 387
    Tulonsiirrot -1 516 -154 -154 -1 516
Pääomansiirrot 203 17 17 203
Rahoitustase 15 190 3 078 -175 9 364
    Suorat sijoitukset -4 934 2 102 -4 098
    Arvopaperisijoitukset 9 218 5 805 -1 204 11 944
    Muut sijoitukset 10 890 -3 871 1 657 1 593
    Valuuttavaranto -494 -116 181 -251
    Johdannaiset 510 1 258 -911 176
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -11 791 -2 680 316 -6 444
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antaa Anne Turkkila, p. 010 831 2175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta