Vaihtotase

  • Vaihtotase oli joulukuussa 0,5 mrd. euroa alijäämäinen, eli alijäämä oli 0,2 mrd. euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli joulukuussa 0,5 mrd. euroa alijäämäinen.
  • Koko vuoden 2012 vaihtotase oli 3,3 mrd. euroa alijäämäinen. Vuonna 2011 vaihtotaseen alijäämä oli 3,1 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin joulukuussa nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 5,4 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 4,9 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 9,7 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus joulukuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 19 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 685 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 666 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 64 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2011,
milj. euroa
Marraskuu 2012,
milj. euroa
Joulukuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 052 162 -530 -3 335
    Tavarat -1 436 384 -532 191
    Palvelut 313 129 126 -696
    Tuotannontekijäkorvaukset -286 -139 87 -1 294
    Tulonsiirrot -1 643 -212 -212 -1 536
Pääomansiirrot 198 17 17 198
Rahoitustase 10 271 209 -301 17 674
    Suorat sijoitukset -1 578 822 -5 358 -5 885
    Arvopaperisijoitukset 9 225 1 571 -4 884 12 625
    Muut sijoitukset 2 319 -1 894 9 722 10 984
    Valuuttavaranto -320 24 -21 -494
    Johdannaiset 624 -313 240 445
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 416 -387 815 -14 537
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta