Vaihtotase

  • Kesäkuun vaihtotase oli 0,3 mrd. euroa ylijäämäinen. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 vaihtotase oli 0,03 mrd. euroa ylijäämäinen. Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli 0,4 mrd. euroa ylijäämäinen. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 1,6 mrd. euroa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,8 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 5,5 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina -lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina- pääomaa vietiin nettomääräisesti 4,3 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus kesäkuunn lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 17 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 618 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 601 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 80 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Toukokuu 2013,
milj. euroa
Kesäkuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 423 279 327 -1 618
    Tavarat 194 261 425 1 005
    Palvelut -945 -50 -193 453
    Tuotannontekijäkorvaukset -1 317 82 108 -1 294
    Tulonsiirrot -1 354 -14 -14 -1 783
Pääomansiirrot 198 16 16 195
Rahoitustase 15 803 -864 251 6 694
    Suorat sijoitukset -5 032 -1 184 -789 -7 085
    Arvopaperisijoitukset 9 839 3 533 5 500 10 442
    Muut sijoitukset 10 890 -3 548 -4 298 2 144
    Valuuttavaranto -494 89 119 127
    Johdannaiset 600 246 -282 1 066
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -12 579 568 -594 -5 271
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Mira Malhotra, p. 010 831 2257, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta