Vaihtotase

• Vaihtotase oli lokakuussa 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen, kun se vuotta aiemmin oli liki tasapainossa. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 1,4 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen lokakuussa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,9 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,4 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,8 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 2,0 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus lokakuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 25 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 623 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 598 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 69 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Syyskuu 2013,
milj. euroa
Lokakuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 199 -89 224 -1 429
    Tavarat -92 -264 196 144
    Palvelut -1 492 184 91 1 188
    Tuotannontekijäkorvaukset -280 189 60 -333
    Tulonsiirrot -1 335 -199 -124 -2 428
Pääomansiirrot 206 16 17 203
Rahoitustase 16 473 -2 997 1 950 4 096
    Suorat sijoitukset -3 107 -646 -394 -7 702
    Arvopaperisijoitukset 9 274 1 710 815 5 446
    Muut sijoitukset 9 697 -4 449 2 043 5 028
    Valuuttavaranto -494 -127 -273 -195
    Johdannaiset 1 104 516 -241 1 520
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 480 3 070 -2 190 -2 870
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antaa Mira Malhotra, p. 010 831 2257, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta