Vaihtotase

• Vaihtotase oli syyskuussa 0,2 mrd. euroa alijäämäinen, kun se vuotta aiemmin oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 1,7 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,2 mrd. euroa alijäämäinen syyskuussa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 3,1 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 1 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,9 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 4,4 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus syyskuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 29 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 618 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 589 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 67 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Elokuu 2013,
milj. euroa
Syyskuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 199 3 -193 -1 721
    Tavarat -92 -42 -226 19
    Palvelut -1 492 31 3 641
    Tuotannontekijäkorvaukset -280 140 164 -294
    Tulonsiirrot -1 335 -126 -133 -2 087
Pääomansiirrot 206 17 17 205
Rahoitustase 16 473 2 397 -3 144 4 322
    Suorat sijoitukset -3 107 164 -1 014 -8 309
    Arvopaperisijoitukset 9 274 1 402 1 930 10 022
    Muut sijoitukset 9 697 420 -4 449 813
    Valuuttavaranto -494 64 -127 124
    Johdannaiset 1 104 348 516 1 672
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 480 -2 417 3 320 -2 806
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Mira Malhotra, p. 010 831 2257, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta