Vaihtotase

  • Vaihtotase1 oli tammikuussa 0,4 mrd. euroa alijäämäinen, eli alijäämä oli 0,1 mrd. euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Maksutaseen mukainen kauppatase oli tammikuussa 0,2 mrd. euroa alijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 3,7 mrd. euroa alijäämäinen.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin tammikuussa nettomääräisesti 1,9 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 7,1 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 6,6 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus tammikuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 21 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 661 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 640 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 68 mrd. euroa.

1 Tänään julkaistut maksutasetilaston tiedot palveluiden ulkomaankaupasta poikkeavat kansantalouden tilinpidon mukaisista 1.3.2013 julkaistuista tiedoista. Tämä johtuu siitä, että kansantalouden tilinpidon tiedot sisältävät vuoden 2012 ensimmäistä neljännestä koskevan lähdetilaston revisioarvion, joka ei sisälly nyt julkaistaviin maksutasetilaston tietoihin.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Joulukuu 2012,
milj. euroa
Tammikuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 602 -616 -430 -3 688
    Tavarat 194 -569 -207 80
    Palvelut -945 75 -103 -889
    Tuotannontekijäkorvaukset -1 334 87 34 -1 363
    Tulonsiirrot -1 516 -209 -154 -1 516
Pääomansiirrot 203 17 17 203
Rahoitustase 15 190 -1 124 1 894 12 112
    Suorat sijoitukset -4 934 -4 474 316 -3 827
    Arvopaperisijoitukset 9 218 -6 595 7 076 15 908
    Muut sijoitukset 10 890 9 661 -6 641 -923
    Valuuttavaranto -494 -21 -116 -414
    Johdannaiset 510 305 1 258 1 368
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -11 791 1 723 -1 481 -8 627
Lukuja on poikkeuksellisesti korjattu vuoden 2008 alusta lukien.

Lisätietoja antaa Anne Turkkila, p. 010 831 2175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta