Vaihtotase

  • Toukokuun vaihtotase oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen, kun vuonna 2012 vastaavana ajankohtana vaihtotase oli 0,6 mrd. euroa alijäämäinen. Maksutaseen mukainen kauppatase 1 oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 1,9 mrd. euroa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,8 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,1 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 3,5 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina -lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina- pääomaa vietiin nettomääräisesti 3,5 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset 

Ulkomainen nettovarallisuus toukokuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 21 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 639 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 618 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 79 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Huhtikuu 2013,
milj. euroa
Toukokuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 423 -1 448 295 -1 901
    Tavarat 194 152 279 795
    Palvelut -945 -62 -45 422
    Tuotannontekijäkorvaukset -1 317 -1 524 75 -1 337
    Tulonsiirrot -1 354 -14 -14 -1 781
Pääomansiirrot 198 16 16 195
Rahoitustase 15 803 1 179 -871 4 942
    Suorat sijoitukset -5 032 -497 -1 182 -7 471
    Arvopaperisijoitukset 9 839 -506 3 524 8 503
    Muut sijoitukset 10 890 1 733 -3 549 3 664
    Valuuttavaranto -494 48 89 -75
    Johdannaiset 600 402 246 321
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -12 579 252 560 -3 236
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Mira Malhotra, p. 010 831 2257, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta