Tilastokeskuksen logo

Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

Suomi julkistaa 11.7.2014 alkaen maksutasetiedot noudattaen maksutasekäsikirjan 6. painoksen ohjeita ja suosituksia. Samalla Suomi ottaa käyttöönsä uudet Euroopan keskuspankin suuntaviivat sekä Euroopan unionin asetukset.
Ohessa linkki uusien tilastostandardien aiheuttamiin muutoksiin maksutasetilastoinnissa:  http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi.html

Vaihtotase

Vaihtotase oli helmikuussa 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen, kun se vuotta aikaisemmin oli 0,1 mrd. euroa alijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 1,9 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 2,7 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin 2,9 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,8 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 7,6 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus helmikuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 22 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 628 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 606 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 68 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2013,
milj. euroa
Tammikuu 2014,
milj. euroa
Helmikuu 2014,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -2 078 -283 100 -1 878
    Tavarat 130 -170 134 155
    Palvelut 447 28 46 389
    Tuotannontekijäkorvaukset -535 101 162 -393
    Tulonsiirrot -2 120 -242 -242 -2 029
Pääomansiirrot 212 17 17 214
Rahoitustase -698 8 006 -2 694 1 081
    Suorat sijoitukset -3 841 104 2 934 -1 898
    Arvopaperisijoitukset 2 578 6 450 1 834 6 563
    Muut sijoitukset -785 1 362 -7 564 -4 730
    Valuuttavaranto -768 40 58 -735
    Johdannaiset 2 118 49 44 1 881
Virheelliset ja tunnistamattomat erät 2 563 -7 740 2 577 583
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Pauliina Turunen, p.09 1734 2958, ja Mira Malhotra, p. 09 1734 3411, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tilastokeskus.fi.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta