Logo av Statistikcentralen

Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Under övergångsperioden mellan den 1 januari och den 30 juni 2014 läggs månadsmeddelandena om betalningsbalansstatistik fortfarande ut på Finlands Banks webbplats. Efter övergångsperioden publiceras betalningsbalansstatistiken på Statistikcentralens webbplats. Statistikcentralen ansvarar för innehållet i meddelandena och siffrorna.

Från och med 11 juli 2014 publicerar Finland betalningsbalansen enligt anvisningarna och rekommendationerna i sjätte upplagan av betalningsbalansmanualen. Samtidigt inför Finland Europeiska centralbankens nya riktlinjer och unionens nya förordning.
Här följer en länk till information om de förändringar som de nya statistikstandarderna ger upphov till i statistikföringen för betalningsbalansen: http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi_sv.html

Bytesbalans

Bytesbalansen visade i februari 2014 ett överskott på 0,1 miljarder euro, jämfört med ett underskott på 0,1 miljarder euro året innan. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,9 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,2 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 2,7 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar redovisades ett nettoinflöde på 2,9 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 1,8 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 7,6 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av februari

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 22 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 628 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 606 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -68 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2013,
mn euro
Januari 2014,
mn euro
Februari 2014,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -2 078 -283 100 -1 878
    Varor 130 -170 134 155
    Tjänster 447 28 46 389
    Faktorinkomster -535 101 162 -393
    Löpande transfereringar -2 120 -242 -242 -2 029
Kapitaltransfereringar 212 17 17 214
Finansiell balans -698 8 006 -2 694 1 081
    Direkt investeringar -3 841 104 2 934 -1 898
    Portföljinvesteringar 2 578 6 450 1 834 6 563
    Övriga investeringar -785 1 362 -7 564 -4 730
    Valutareserv -768 40 58 -735
    Finansiella derivat 2 118 49 44 1 881
Restpost 2 563 -7 740 2 577 583
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Pauliina Turunen, telefon (09) 1734 2958, och Mira Malhotra, telefon (09) 1734 3411, e-post fornamn.efternamn(at)stat.fi

Prenumerera meddelandet per e-post