Tilastokeskuksen logo

Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

Suomi julkistaa 11.7.2014 alkaen maksutasetiedot noudattaen maksutasekäsikirjan 6. painoksen ohjeita ja suosituksia. Samalla Suomi ottaa käyttöönsä uudet Euroopan keskuspankin suuntaviivat sekä Euroopan unionin asetukset.
Ohessa linkki uusien tilastostandardien aiheuttamiin muutoksiin maksutasetilastoinnissa:  http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi.html

Vaihtotase

Vaihtotase oli huhtikuussa 1 mrd. euroa alijäämäinen, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,3 mrd. euroa alijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 2,4 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,1 mrd. euroa alijäämäinen.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 4,6 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin 5,1 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 5,4 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 4,7 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus huhtikuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 14 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 640 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 626 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 69 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

Tiedot ulkomaisesta varallisuudesta

Suomen maksutase
Vuosi 2013,
milj. euroa
Maaliskuu 2014,
milj. euroa
Huhtikuu 2014,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -2 078 -696 -975 -2 399
    Tavarat 130 66 -83 -37
    Palvelut 447 -134 -108 -68
    Tuotannontekijäkorvaukset -535 -278 -609 12
    Tulonsiirrot -2 120 -350 -176 -2 306
Pääomansiirrot 212 12 17 199
Rahoitustase -698 330 4 639 8 456
    Suorat sijoitukset -3 841 -311 5 098 3 905
    Arvopaperisijoitukset 2 578 1 002 -5 352 8 797
    Muut sijoitukset -785 -230 4 697 -5 802
    Valuuttavaranto -768 -89 128 -573
    Johdannaiset 2 118 -44 68 2 129
Virheelliset ja tunnistamattomat erät 2 563 355 -3 680 -6 256
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Pauliina Turunen, p. 029 551 2958, ja Mira Malhotra, p. 029 551 3411, sähköposti etunimi.sukunimi(at)tilastokeskus.fi.

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan Tilastokeskuksen verkkopalvelun kautta 11.7.2014 klo 9.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta