Logo av Statistikcentralen

Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Under övergångsperioden mellan den 1 januari och den 30 juni 2014 läggs månadsmeddelandena om betalningsbalansstatistik fortfarande ut på Finlands Banks webbplats. Efter övergångsperioden publiceras betalningsbalansstatistiken på Statistikcentralens webbplats. Statistikcentralen ansvarar för innehållet i meddelandena och siffrorna.

Från och med 11 juli 2014 publicerar Finland betalningsbalansen enligt anvisningarna och rekommendationerna i sjätte upplagan av betalningsbalansmanualen. Samtidigt inför Finland Europeiska centralbankens nya riktlinjer och unionens nya förordning.
Här följer en länk till information om de förändringar som de nya statistikstandarderna ger upphov till i statistikföringen för betalningsbalansen: http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi_sv.html

Bytesbalans

Bytesbalansen visade i april ett underskott på 1 miljard euro, jämfört med ett underskott på 1,3 miljarder euro året innan. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 2,4 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett underskott på 0,1 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar resulterade i ett nettoinflöde på 4,6 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar importerades kapital för 5,1 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar resulterade i ett nettoutflöde på 5,4 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – genererade ett nettoinflöde på 4,7 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av april

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 14 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 640 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 626 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -69 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

Uppdaterade årsuppgifter om betalningsbalansen och utländska tillgångar

Finlands betalningsbalans
År 2013,
mn euro
Mars 2014,
mn euro
April 2014,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -2 078 -696 -975 -2 399
    Varor 130 66 -83 -37
    Tjänster 447 -134 -108 -68
    Faktorinkomster -535 -278 -609 12
    Löpande transfereringar -2 120 -350 -176 -2 306
Kapitaltransfereringar 212 12 17 199
Finansiell balans -698 330 4 639 8 456
    Direkt investeringar -3 841 -311 5 098 3 905
    Portföljinvesteringar 2 578 1 002 -5 352 8 797
    Övriga investeringar -785 -230 4 697 -5 802
    Valutareserv -768 -89 128 -573
    Finansiella derivat 2 118 -44 68 2 129
Restpost 2 563 355 -3 680 -6 256
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Pauliina Turunen, telefon 029 551 2958, och Mira Malhotra, telefon 029 551 3411, e-post: fornamn.efternamn(at)stat.fi.

Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras på Statistikcentralens webbplats 11.7.2014 kl. 9.00.

Prenumerera meddelandet per e-post