Tilastokeskuksen logo

Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

Suomi julkistaa 15.7.2014 alkaen maksutasetiedot noudattaen maksutasekäsikirjan 6. painoksen ohjeita ja suosituksia. Samalla Suomi ottaa käyttöönsä uudet Euroopan keskuspankin suuntaviivat sekä Euroopan unionin asetukset.
Ohessa linkki uusien tilastostandardien aiheuttamiin muutoksiin maksutasetilastoinnissa:  http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi.html

Vaihtotase

Vaihtotase oli joulukuussa 0,7 mrd. euroa alijäämäinen, kun vuotta aikaisemmin vaihtotase oli 0,5 mrd. euroa alijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 1,6 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,4 mrd. euroa alijäämäinen.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 5,3 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin 1,2 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 9 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 4,8 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus joulukuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 30 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 627 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 597 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 61 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Marraskuu 2013,
milj. euroa
Joulukuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 199 334 -741 -1 608
    Tavarat -92 341 -356 334
    Palvelut -1 492 17 23 1 055
    Tuotannontekijäkorvaukset -280 100 -284 -568
    Tulonsiirrot -1 335 -124 -124 -2 428
Pääomansiirrot 206 17 17 203
Rahoitustase 16 473 -3 630 -5 323 -2 120
    Suorat sijoitukset -3 107 276 -1 160 -5 379
    Arvopaperisijoitukset 9 274 1 159 -8 956 2 806
    Muut sijoitukset 9 697 -5 105 4 777 -882
    Valuuttavaranto -494 -271 -299 -768
    Johdannaiset 1 104 311 315 2 103
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 480 3 280 6 048 3 525
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Mira Malhotra, p. 09 1734 3411, ja Pauliina Turunen, p. 09 1734 2958, sähköposti etunimi.sukunimi(at)tilastokeskus.fi.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta