Logo av Statistikcentralen

Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Under övergångsperioden mellan den 1 januari och den 30 juni 2014 läggs månadsmeddelandena om betalningsbalansstatistik fortfarande ut på Finlands Banks webbplats. Efter övergångsperioden publiceras betalningsbalansstatistiken på Statistikcentralens webbplats. Statistikcentralen ansvarar för innehållet i meddelandena och siffrorna.

Från och med 15 juli 2014 publicerar Finland betalningsbalansen enligt anvisningarna och rekommendationerna i sjätte upplagan av betalningsbalansmanualen. Samtidigt inför Finland Europeiska centralbankens nya riktlinjer och unionens nya förordning.
Här följer en länk till information om de förändringar som de nya statistikstandarderna ger upphov till i statistikföringen för betalningsbalansen: http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi_sv.html

Bytesbalans

Bytesbalansen visade i december 2013 ett underskott på 0,7 miljard euro, mot ett underskott på 0,5 miljarder euro ett år tidigare. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,6 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett underskott på 0,4 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 5,3 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar redovisades ett nettoutflöde på 1,2 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 9 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 4,8 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av december

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 30 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 627 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 597 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -61 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
November 2013,
mn euro
December 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 199 334 -741 -1 608
    Varor -92 341 -356 334
    Tjänster -1 492 17 23 1 055
    Faktorinkomster -280 100 -284 -568
    Löpande transfereringar -1 335 -124 -124 -2 428
Kapitaltransfereringar 206 17 17 203
Finansiell balans 16 473 -3 630 -5 323 -2 120
    Direkt investeringar -3 107 276 -1 160 -5 379
    Portföljinvesteringar 9 274 1 159 -8 956 2 806
    Övriga investeringar 9 697 -5 105 4 777 -882
    Valutareserv -494 -271 -299 -768
    Finansiella derivat 1 104 311 315 2 103
Restpost -13 480 3 280 6 048 3 525
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Mira Malhotra, telefon +358 9 1734 3411, och Pauliina Turunen, telefon +358 9 1734 2958, e-post fornamn.efternamn(at)stat.fi

Prenumerera meddelandet per e-post