Tilastokeskuksen logo

Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

Suomi julkistaa 11.7.2014 alkaen maksutasetiedot noudattaen maksutasekäsikirjan 6. painoksen ohjeita ja suosituksia. Samalla Suomi ottaa käyttöönsä uudet Euroopan keskuspankin suuntaviivat sekä Euroopan unionin asetukset.
Ohessa linkki uusien tilastostandardien aiheuttamiin muutoksiin maksutasetilastoinnissa:  http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi.html

Vaihtotase

Vaihtotase oli maaliskuussa 0,5 mrd. euroa alijäämäinen, kun se vuotta aikaisemmin oli 0,4 mrd. euroa alijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 2 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin 0,3 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,9 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,2 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus maaliskuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 20 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 633 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 613 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 67 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2013,
milj. euroa
Helmikuu 2014,
milj. euroa
Maaliskuu 2014,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -2 078 87 -509 -1 965
    Tavarat 130 126 90 296
    Palvelut 447 42 -22 305
    Tuotannontekijäkorvaukset -535 161 -290 -538
    Tulonsiirrot -2 120 -242 -288 -2 029
Pääomansiirrot 212 17 16 214
Rahoitustase -698 -2 196 261 -2 027
    Suorat sijoitukset -3 841 3 043 -318 -2 085
    Arvopaperisijoitukset 2 578 2 323 941 6 251
    Muut sijoitukset -785 -7 664 -230 -8 009
    Valuuttavaranto -768 58 -89 -653
    Johdannaiset 2 118 44 -44 2 469
Virheelliset ja tunnistamattomat erät 2 563 2 092 232 3 778
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Pauliina Turunen, p.09 1734 2958, ja Mira Malhotra, p. 09 1734 3411, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tilastokeskus.fi.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta