Logo av Statistikcentralen

Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Under övergångsperioden mellan den 1 januari och den 30 juni 2014 läggs månadsmeddelandena om betalningsbalansstatistik fortfarande ut på Finlands Banks webbplats. Efter övergångsperioden publiceras betalningsbalansstatistiken på Statistikcentralens webbplats. Statistikcentralen ansvarar för innehållet i meddelandena och siffrorna.

Från och med 11 juli 2014 publicerar Finland betalningsbalansen enligt anvisningarna och rekommendationerna i sjätte upplagan av betalningsbalansmanualen. Samtidigt inför Finland Europeiska centralbankens nya riktlinjer och unionens nya förordning.
Här följer en länk till information om de förändringar som de nya statistikstandarderna ger upphov till i statistikföringen för betalningsbalansen: http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi_sv.html

Bytesbalans

Bytesbalansen visade i mars 2014 ett underskott på 0,5 miljarder euro, jämfört med ett underskott på 0,4 miljarder euro året innan. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 2 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,1 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 0,3 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar exporterades kapital för 0,3 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 0,9 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 0,2 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av mars

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 20 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 633 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 613 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -67 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2013,
mn euro
Februari 2014,
mn euro
Mars 2014,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -2 078 87 -509 -1 965
    Varor 130 126 90 296
    Tjänster 447 42 -22 305
    Faktorinkomster -535 161 -290 -538
    Löpande transfereringar -2 120 -242 -288 -2 029
Kapitaltransfereringar 212 17 16 214
Finansiell balans -698 -2 196 261 -2 027
    Direkt investeringar -3 841 3 043 -318 -2 085
    Portföljinvesteringar 2 578 2 323 941 6 251
    Övriga investeringar -785 -7 664 -230 -8 009
    Valutareserv -768 58 -89 -653
    Finansiella derivat 2 118 44 -44 2 469
Restpost 2 563 2 092 232 3 778
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Pauliina Turunen, telefon (09) 1734 2958, och Mira Malhotra, telefon (09) 1734 3411, e-post fornamn.efternamn(at)stat.fi

Prenumerera meddelandet per e-post