Tilastokeskuksen logo

Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

 

Vaihtotase

 Vaihtotase oli marraskuussa 0,4 mrd. euroa ylijäämäinen, kun ylijäämä vuotta aiemmin oli 0,3 mrd. euroa. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 1,3 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,3 mrd. euroa ylijäämäinen marraskuussa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 3,6 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,2 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 5,1 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus marraskuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 23 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 639 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 615 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 65 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Lokakuu 2013,
milj. euroa
Marraskuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 199 218 426 -1 263
    Tavarat -92 187 313 72
    Palvelut -1 492 92 120 1 223
    Tuotannontekijäkorvaukset -280 63 117 -129
    Tulonsiirrot -1 335 -124 -124 -2 428
Pääomansiirrot 206 17 17 203
Rahoitustase 16 473 1 956 -3 587 155
    Suorat sijoitukset -3 107 -387 275 -8 360
    Arvopaperisijoitukset 9 274 814 1 176 4 398
    Muut sijoitukset 9 697 2 043 -5 078 2 514
    Valuuttavaranto -494 -273 -271 -491
    Johdannaiset 1 104 -241 311 2 094
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 480 -2 191 3 144 905
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Mira Malhotra, p. 09 1734 3411, ja Pauliina Turunen, p. 09 1734 2958, sähköposti etunimi.sukunimi(at)tilastokeskus.fi.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta